Púť detí na Starých Horách (28.5.2016)

put-deti-stare-hory-2016-26-4-2016Dňa 28.5.2016 Základná škola s materskou školou  sv. Vincenta de Paul, Levice usporiadala 3. ročník Púte detí na Staré Hory. Témou púte bolo niesť Božie milosrdenstvo, do rodín, spoločenstiev a celého sveta.
Pieseň ,,Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Pán” znela počas celého dňa a s radosťou v srdiečkach sme sa modlili, tvorili,hrali a zabávali. Vďaka Bohu za krásny a požehnaný deň.
Učiteľky ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul, Levice