Nová Baňa – Základná škola sv. Alžbety

czs-novabana-logomKontakt:

Školská 15
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045-6856523; 0911978869
E-mail: riaditelczsnb@gmail.com

www.alzbetka.edupage.sk

 

Základná škola sv. Alžbety bola zriadená 12. júna 1992, zriaďovaciu listinu vydal diecézny biskup Mons. Rudolf  Baláž. Zriaďovateľom je teda Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica. Do siete základných škôl v Slovenskej republike bola zaradená 1. septembra 1992.

Súčasťou školy je Základná škola, Školské stredisko záujmovej činnosti a Školský klub detí.

Auto-charakteristika:

Modlitba za školu:

Pane Ježišu
Na príhovor svätej Alžbety Ťa prosíme o požehnanie
pre žiakov a učiteľov našej školy. Urob nás svetlom,
ktoré bude medzi nami svedčiť o Tvojej dobrote a láske.
A pomáhaj nám, aby sme boli dobrým príkladom
v škole, doma i na ulici.
Amen

Škola okrem vzdelávania, školský vzdelávací program „ Radostná cesta“, poskytuje aj výchovu v kresťanskom duchu. Dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky v externých meraniach, umiestňovaní absolventov na stredné školy, úspešných riešiteľov vedomostných olympiád, umeleckých a športových súťaží. Bohatý mimoškolský program zabezpečuje ŠSZČ  formou rôznorodých  krúžkov.