Ponuka zamestnania pre učiteľov na KGŠM

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa (Hurbanova 9, Banská Bystrica)
ponúka zamestnanie na miesto:

1. učiteľ / učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Pracovný náplň: vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na štvorročnom a osemročnom gymnáziu
Deň nástupu: 1.9.2022
Dátum ukončenia zverejňovania: 27.5.2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Perspektíva stabilného pracovného miesta na kvalitnom gymnáziu
Mzda podľa platovej tarify a započítanej praxe v súlade so zákonom č. 553/2003 a nariadením vlády č. 338/2019.

Požiadavky zamestnávateľa:

  • požadovaný stupeň vzdelania: splnenie kvalifikačných predpokladov – vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa s pedagogickým zameraním, aprobácia v predmete SJL v kombinácii s iným predmetom
  • osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, entuziazmus
  • hodnotová orientácia uchádzača o zamestnanie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi

Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy, 048/415 30 87

1. učiteľ / učiteľka nemeckého jazyka

Pracovný náplň: vyučovanie nemeckého jazyka na štvorročnom a osemročnom gymnáziu
Deň nástupu: 1.9.2022
Dátum ukončenia zverejňovania: 27.5.2022
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Perspektíva stabilného pracovného miesta na kvalitnom gymnáziu.
Mzda podľa platovej tarify a započítanej praxe v súlade so zákonom č. 553/2003 a nariadením vlády č. 338/2019.

Požiadavky zamestnávateľa:

  • požadovaný stupeň vzdelania: splnenie kvalifikačných predpokladov – vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa s pedagogickým zameraním, aprobácia v predmete NEJ v kombinácii s iným predmetom
  • osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, entuziazmus
  • hodnotová orientácia uchádzača o zamestnanie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi

Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy, 048/415 30 87