Exkurzia ôsmakov do Banskej Štiavnice

 • Dňa 15. októbra sa žiaci 8. ročníka ZŠ. Andreja Kmeťa v Žarnovici skoro ráno viezli autobusovým spojom do historickej Banskej Štiavnice, ktorá sa v minulosti preslávila baníctvom a ktorá je pre bohaté historické pamiatky zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Pri vstupe do mesta ich upútala Kalvária, ktorá je postavená na odkrytom čadičovom sopečnom komíne.

  Žiaci sa dozvedeli, že samotné mesto sa nachádza v kotlovitej priehlbine (kaldere) sopky, ktorá existovala asi pred 15 miliónmi rokov a  bola najväčšou vrstevnatou sopkou  v Karpatoch.

  Žiaci si najprv v botanickej záhrade zopakovali poznávačku drevín a potom sa zastavili v Kostole Nanebovzatie Panny Márie, kde pozdravili nášho Pána a poobdivovali bohatú sakrálnu výzdobu chrámu.

  Cestou do Mineralogického múzea si ukázali dom Márie Píschlovej – Sládkovičovej Maríny. Zastavili sa aj pri jej hrobe na miestnom cintoríne.

  V Mineralogickom múzeu boli žiaci oboznámení so vznikom múzea, s históriou ťažby rudných minerálov, o ich využití, o rozdelení minerálov a hornín podľa zloženia. Žiakov najviac upútali polodrahokami oxidov, farebnosť i veľkosť minerálov. Na záver prehliadky exponátov Mineralogického múzea si žiaci prešli štôlňou. V nej videli, ako to v takej bani vyzerá a za akých ťažkých podmienok najmä v minulosti museli baníci pracovať.

  Ďalšou zastávkou exkurzie bol Nový zámok – Protiturecké múzeum.Tu sa žiaci dozvedeli, že to bola pôvodne rozhľadňa – strážna veža, ktorá mala strážiť Banskú Štiavnicu pred Turkami.

  Žiaci si mohli pozrieť niekoľko vzácnych písomností, ale predovšetkým zbrane a pomôcky, ktoré vtedajší ľud používal na obranu proti Turkom, a tak uchránil svoje mesto, ktoré Turkami nebolo nikdy dobyté.

  Poslednou zastávkou exkurzie bol Starý zámok, v ktorom sú uložené predovšetkým vzácne listiny, ako dôkaz slávnej histórie starobylej Štiavnice.

  Návšteva Banskej Štiavnice, ktorá dýcha históriou a zároveň krásou okolitej prírody, bola pre žiakov spestrením vyučovania i obohatením o vedomosti z biológie i dejepisu.

  Mgr. M. Gregorová