Exkurzia Hvezdáreň a planetárium M. Hella

Žiaci zo ZŠ. Andreja Kmeťa v Žarnovici navštívili Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána  Hella

Už niekoľko sto rokov pred naším letopočtom ľudí fascinovala nočná obloha posiata tisíckami hviezd. Zaujímalo ich, čo sa skrýva vo vesmíre. Kládli si otázky, aký tvar má naša Zem, prečo sa striedajú ročné obdobia a mení sa deň a noc, prečo je mesiac videný raz ako „rožok„  a niekedy ako „guľa“ atď. Na takéto a podobné otázky žiaci dostali odpoveď v učive o vesmíre na hodinách geografie v 5. ročníku. Keďže je lepšie raz vidieť ako viackrát počuť, navštívili 13. novembra 2014 Hvezdáreň a Planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom.

Žiaci si najprv pozreli film o planétach a ich družiciach. Potom im pán sprievodca ukázal rôzne ďalekohľady a vysvetlil princíp ich fungovania. Žiaci si mohli pozrieť aj najväčší ďalekohľad, ktorým sa pozoruje obloha. Žiaľ, nevyužili ho pre zlé a zahmlené počasie. Potom sa presunuli do miestnosti s nočnou oblohou. Táto časť exkurzie bola najpútavejšia, pretože mohli pozorovať nočnú oblohu v zimnom i v letnom období s rôznymi súhvezdiami. Nakoniec ich pani sprievodkyňa pri modeloch vesmírnych telies vyskúšala, čo všetko o vesmíre vedia. Jej pochvala bola dôkazom toho, že žiaci boli aktívni a mali dobré vedomosti o našej slnečnej sústave.

Žiaci si z exkurzie odniesli bohaté zážitky i nové vedomosti.

Mgr. M. Gregorová