Please enable theme settings from the theme options

Milosrdný samaritán

 • Milosrdný Samaritán dnes

  V nedeľu 26. októbra pokračovala séria evanjelizačných divadelných scénok v žarnovickom Kostole sv. Petra a Pavla počas svätej omše o 10.30 hod. Deti zo Základnej školy Andreja Kmeťa nadviazali na Viac >>

Púť do Mariánky

 • Zamestnanci ZŠ A. Kmeťa putovali k Matke Božej

  Marianka – je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, jeho pôvod a história sú sčasti zahalené legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval, zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie. Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho Viac >>

Milosrdný Samaritán na ZŠ Andreja Kmeťa

V nedeľu 26. 10. 2014 o 10:30

počas sv. omše vystúpia žiaci našej cirkevnej školy, ZŠ Andreja Kmeťa, s biblickou scénkou
Milosrdný Samaritán,
ktorá  nadväzuje na evanjelium tejto nedele.

Vedomostná súťaž “3 hlavy a 3 perá”

 • Dňa 23. októbra 2014 naša škola, Základná Škola Andreja Kmeťa v Žarnovici, zorganizovala v Pastoračnom centre v Žarnovici Diecéznu matematickú súťaž – „ Tri hlavy a tri perá “.  Zúčastnilo sa jej 8 škôl Banskobystrickej diecézy: ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Banskej Bystrici,  Katolícke gymnázium Š. Moysesa v Banskej Bystrici, ZŠ Sv. Dominika Savia  vo Zvolene, Spojená Viac >>

Exkurzia ôsmakov do Banskej Štiavnice

 • Dňa 15. októbra sa žiaci 8. ročníka ZŠ. Andreja Kmeťa v Žarnovici skoro ráno viezli autobusovým spojom do historickej Banskej Štiavnice, ktorá sa v minulosti preslávila baníctvom a ktorá je pre bohaté historické pamiatky zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Pri vstupe do mesta ich upútala Kalvária, ktorá je postavená na odkrytom čadičovom sopečnom komíne. Viac >>

Pátranie po poklade

 • V utorok 14.10.2014 sme boli my, žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, na exkurzii v Nitre, kde sme navštívili Nitriansky hrad.

  Od pani sprievodkyne sme dostali brožúrku, ktorá preverila naše vedomosti z histórie, a aj sľub, že na konci nájdeme poklad. Cestou Viac >>

Keď je umenie modlitbou…

     Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966  za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Rok 2014 bol na Slovensku vyhlásený za ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE.

Túto milostivú skutočnosť sa rozhodli sprítomniť žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnoviciv nedeľu 28. septembra počas svätej omše v  Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorí si pod vedenímMgr. Štefánie Dvorskej (s. Michaela) nacvičili scénku, ktorá bola prierezom všetkými siedmimi bolesťami Viac >>

Poďakovanie za úrodu cez obrazy

Exkurzia žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici do Novej Bane

Pomaly a nenápadne k nám zavítala jeseň. V košíku si priniesla červené, zlaté a hnedé farby.
Je čas úrody. Roľník zberá plody svojej práce, ukladá všetko do komôr, stodôl, aby rodiny mali hojný stôl cez zimu.

Viac >>

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom na diecéznej púti v Šaštíne

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Na tomto veľmi známom pútnickom mieste boli aj učitelia a zamestnanci našej cirkevnej školy. Viac >>

Vedomostná súťaž pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II. – 5. 6. 2014

JanPavol-II-stvorecDiecézny školský úrad Banská Bystrica si vypracoval pre tento školský rok projekt z príležitosti svätorečenia Jána Pavla II., ktorého cieľom bolo priblížiť žiakom katolíckych škôl banskobystrickej diecézy život, dielo a odkaz už nového svätého v nebi Jána Pavla II.

Projekt sa realizoval v dvoch rovinách:
–  na úrovni školy si zvolili slobodne formu výberu – test resp.  kvíz do diecézneho trojčlenného družstva zástupcov, ktoré pozostávalo zo žiakov 6., 7. a 8. ročníka, Viac >>

Púť detí predškolského veku

Pozývame rodičov a deti predškolského veku na púť, ktorá sa bude konať na Starých Horách dňa 14. júna 2014.

Program púte
10.00 – Sv. omša – Bazilika navštívenia Panny Márie
11.00-11.45 – Presun na studničku Viac >>

Slávnostné požehnanie kaplnky na KGŠM – 30. 4. 2014

zasvatenie 035Posledný aprílový deň bol pre spoločenstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa zvlášť slávnostným. 30. apríla 2014 bola totiž školská kaplnka nanovo požehnaná a ozdobená titulom najnovšieho svätca –  pápeža sv. Jána Pavla II. Patrocínium totiž škole i kaplnke od svojho vzniku v roku 1992 chýbalo. Viac >>

Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

Ziar-DOD2014-1V piatok 16. mája  2014 otvorila ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom svoje brány pre žiakov 4. ročníkov z okolitých obcí. Pozvanie prijali žiaci zo ZŠ Lovča, aby zažili atmosféru školy a zapojili sa do zaujímavých aktivít.  Po úvodnej prehliadke priestorov školy si pozreli vyučovacie hodiny v klasických i odborných učebniach. Viac >>

Prevencia proti sociálno-patologickým javom – ZŠ A. Kmeťa Žarnovica

Zaujímavú hodinu občianskej náuky mali žiaci 8. a 9. ročníka, keď našu školu navštívila dňa 25. 4. 2014 príslušníčka Policajného zboru v Žiari nad Hronom kpt.  Šmondrková a pani  Malatincová zo Zdravotnej starostlivosti v Žiari nad Hronom. Kpt.  Šmondrková rozprávala o nebezpečenstve drog rozšírených medzi mládežou, o druhoch a spôsoboch krádeží a iných priestupkoch, ktorých sa mladí ľudia najčastejšie dopúšťajú. Informovala žiakov o tom, aké trestné stíhanie ich môže postihnúť v prípade,  keď sa dopustia nejakého  priestupku. Pani Malatincová poukazovala na to, aké zdravotné následky vznikajú pri používaní nežiaducich látok.

Snáď tieto slová padnú na úrodnú pôdu.