Please enable theme settings from the theme options

Speedway club na ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici – 28. 4. 2014

DSC_0006

V pondelok 28. apríla k nám do školy zavítala vzácna návšteva – Martin Vaculík, ktorý je všetkým známy ako pretekár na plochej dráhe. Prišiel na pozvanie nášho pána učiteľa Mgr. Martina Búriho, ktorý je predsedom Speedway Clubu v Žarnovici. Najprv sa stretol s  menšími žiakmi z  1. stupňa a  potom so staršími žiakmi z  2. stupňa. O tom, že to bolo veľmi zaujímavé stretnutie, svedčí to, že ešte dlho po jeho odchode deti spomínali na jeho rozprávanie, na jeho motorku, ktorú priniesol so sebou, na fotenie s Martinom Vaculíkom a na jeho autogramiádu.
Viac >>

Ochrana života a zdravia na ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

IMAG0599

30. apríla sme v našej škole mali „športovo-náučný“ deň. Vybrali sme sa na turistiku do prírody a počas turistiky žiaci plnili úlohy z rôznych oblastí – pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka zručnosť, dopravná výchova, riešenie mimoriadnych situácií… Za svoje vedomosti, zručnosti a správanie sa v prírode dostávali body. Naši žiaci sa vôbec nedali zahanbiť. Svedčia o tom umiestnenia s malým bodovým rozdielom. Prvé miesto získali piataci a ôsmaci, druhé deviataci a tretie siedmaci. Všetkým blahoželáme k vedomostiam a zručnostiam a veríme, že ich správne použijú vo svojom živote. Veď o tom je toto cvičenie.
Viac >>

Úspechy žiakov ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici v Geografickej olympiáde

Žiaci 6.ročníka  Benjamín Čík, Viliam Gubán, Vojtech Kováč sa zapojili do riešenia Geografickej olympiády. Keďže sa v obvodnom kole umiestnili  B. Čík na 1., V. Kováč na 2. mieste,  postúpili do krajského kola. V. Gubán ako úspešný riešiteľ skončil na 6. mieste. Krajské kolo sa uskutočnilo 4. apríla v Banskej Bystrici. V. Kováč získal 1. miesto. Škoda, že žiaci z tejto kategórie už nepostupujú do vyššieho kola. B. Čík skončil ako úspešný riešiteľ na 11. mieste z 38 žiakov. Žiakom srdečne blahoželáme.

Apríl – mesiac lesov a ochrany životného prostredia v ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

DSCN3032Mesiac apríl je venovaný prírode a jej ochrane, lebo v apríli sa príroda prebúdza do nového života.
V tomto duchu prebehli na škole aktivity – besedy o ochrane prírody. Zástupcovia z Lesov SR Odštepného lesného závodu v Žarnovici Ing. K. Dávidová, Ing. J. Homoliaková, Ing. J. Sitár v treťom, štvrtom a šiestom ročníku na hodinách Viac >>

Ján Kristiteľ de La Salle – patrón učiteľov

Narodil sa v Remeši (Francúzsko) 30. apríla 1651 v aristokratickej rodine. Veľmi skoro pocítil povolanie ku kňazskej službe a pripravoval sa naň na Sorbone i v rodnom meste. Neskôr stal sa doktorom teológie. Bol vysvätený za kňaza 7. apríla 1678. Pochopil veľkú potrebu kresťanskej výchovy detí z nižších sociálnych vrstiev. Viac >>

Nedeľa Božieho milosrdenstva

1315554458Už niekoľko rokov je druhá veľkonočná nedeľa zasvätená Božiemu Milosrdenstvu. Aj v našej škole je Kaplnka Božieho Milosrdenstva, preto sa v našej škole slávila slávnostná svätá omša na Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Svätú omšu slúžil náš pán farár, dp. Peter Hudec. Svojím spevom, ako tradične, svätú omšu doprevádzal školský spevácky zbor Plamienok pod vedením Mgr. Jany Regulyovej a s hudobným doprovodom Mgr. Lenky Švaralovej.

Táto nedeľa bola naozaj požehnaním, pretože v tento svätý čas boli vyhlásení za svätých pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II., ktorý inicioval, aby sa druhá veľkonočná nedeľa slávila ako Nedeľa Božieho Milosrdenstva.

Na svätú omšu do našej školy prišlo mnoho veriacich všetkých vekových kategórií, aby si tak vyprosovali požehnanie pre svoje rodiny a pre našu školu. Dp. farár v kázni okrem iného spomenul aj to, že je milosťou a požehnaním pre naše mesto, že v ňom máme cirkevnú školu. Po svätej omši sa konalo v jednej z tried malé pohostenie – agapé, pri ktorom sa mohli veriaci stretnúť a porozprávať.

Spoznávaj svoj mikroregión – aktivita pre ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

S takouto myšlienkou sa žiaci 6. ročníka 14. 4. 2014 vydali spoznávať súčasný i minulý život ľudí žijúcich v Kľakovskej doline. Autobusom sa vyviezli do obce Kľak. Pozreli si obec, ukázali si chodník  na najvyšší vrch  Vtáčnik a navštívili Pamätnú izbu, kde sa dozvedeli podrobnejšie o udalostiach z 2.svetovej vojny. Videli a mohli čítať na pamätníkoch v Kľaku a Ostrom Grúni, koľko životov padlo v tejto doline. V Župkove ich zaujalo obrnené vozidlo z tohto obdobia. Viac >>

Karneval ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici – 26. 2. 2014

Tradičný fašiangový karneval sa v našej škole uskutočnil 26. februára. Vlastne to ani nebolo v našej škole, ale v telocvični Športového klubu v Žarnovici. Za ochotu a prepožičanie priestorov ďakujeme p. Ľ. Dobrotkovi. Po štvrtej vyučovacej hodine sa akoby šibnutím čarovného prútika žiaci zmenili na princezné, ježibaby, vojakov, ale aj korytnačku, tigra, lekára i opravára. Fantázii sa medze nekládli. Viac >>

Fašiangy v ZŠ A. Kmeťa v v Žarnovici

 

DSCN2917V ZŠ A. Kmeťa sa na hodine nemeckého jazyka  žiaci 8. ročníka učili minulý čas slovies netradičným spôsobom. Keďže bol čas fašiangov, pani učiteľka priniesla na hodinu pampúchy, žiaci pripravili na ne sladkú penu a spoločne ich potom zjedli. Na nasledujúcej hodine žiaci opísali priebeh hodiny v minulom čase. Viac >>

Karneval pre žiakov ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

dscn2857Základná škola A. Kmeťa v Žarnovici organizovala 26. februára 2014 pre svojich žiakov fašiangový karneval. Miestom podujatia bol Športový klub v Žarnovici. Tu si môžete pozrieť fotky. Viac >>

Tri hlavy a tri perá

1-miestoDňa 13. novembra 2013 naša škola, Základná Škola Andreja Kmeťa v Žarnovici, zorganizovala v Pastoračnom centre v Žarnovici Diecéznu matematickú súťaž – „ Tri hlavy a tri perá “. Súťaž má už v našej diecéze dlhoročnú tradíciu. Zúčastnilo sa jej 9 škôl Banskobystrickej diecézy: ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Banskej Bystrici,  Katolícke gymnázium Š. Moysesa v Banskej Bystrici,  ZŠ Sv. Dominika Savia  vo Zvolene, Spojená katolícka škola sv. F. Assiského v Banskej Štiavnici,  ZŠ s MŠ Š. Moysesa v  Žiari nad Hronom, ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani,  Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach a CZŠ sv. Pavla  v Novej Dedine.  Z každej školy súťažilo trojčlenné družstvo:  1 šiestak, 1 siedmak a 1 ôsmak. Viac >>

Video zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

Základná škola s Materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad Hronom prišla v tomto školskom roku s myšlienkou prinášať videa o živote, činnosti a aktivitách školy. Tu si môžete pozrieť prvé dielko:

1. video ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom – začiatok šk. roka 2013-14