Nová Dedina – Cirkevná základná škola sv. Pavla

czs-novadedina-svpavolKontakt:

Nová Dedina 97
935 25
Tel.: 036-6389131; 0905889802
E-mail: skola@czsndedina.edu.sk

www.czsndedina.edu.sk

 

czs-novadedina4Cirkevná základná škola svätého Pavla vznikla v roku 1992 tranformáciu miestnej základnej školy. Zriadená bola arcibiskupským úradom v Trnave. Veľkú zásluhu na založení mal dnes už zosnulý, bývalý duchovný otec farnosti, Mons. Ján Plank. Vyučovanie sa na nej začalo 2. septembra 1992 po slávnostnej posviacke, ktorú vykonal otec biskup Dominik Tóth.V roku 2008 po zmene hraníc diecéz sa zmenil zriaďovateľ školy. Novým zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica. Budovu školy vlastní obec Nová Dedina. Škola má 9 tried a 4 odborné učebne. Navštevujú ju hlavne žiaci z obce, ale v poslednom čase sem začínajú prichádzať i deti z okolitých dedín. Práca v škole prebieha v zmysle kalokagathie – teda duchovnej krásy v zdravom tele dieťaťa.
Súčasťou školy je Základná škola, Školský klub detí a Školská jedáleň.

Auto-charakteristika:

Motto školy: “S vierou a tradíciou za poznaním”

V tejto zložitej dobe je ťažko nájsť čosi, čo je iné, ale zároveň dobré. Zložitosť doby ktorú žijeme symbolizujú konzumnosť, amorálnosť, pýcha, klamstvo, nevraživosť, zlé vzťahy. Dá sa však nájsť čosi, čo môžeme označiť ako výnimočné? Myslíme si, že áno.
Na prvom mieste by sme uviedli dobré vzťahy v kolektíve učiteľov. Ísť do práce s pocitom, že tam stretneme ľudí, ktorých máme radi a ktorí sa na nás tešia, je veľmi dôležité.
Na druhom mieste treba spomenúť dobré vzťahy učiteľov s deťmi. Dobrý vzťah predstavuje úsmev na tvári učiteľa, radostný pozdrav, mávanie detskej ruky v okne školy na pedagóga, vynikajúce komunikačné vzťahy.
Tretie miesto môže obsadiť morálka žiakov pochádzajúcich z usporiadaných rodín. Na mnohých mestských školách sú problémy s alkoholom, drogami, sexom. U nás, chvalabohu, ešte nie.
Štvrté miesto obsadí ochota učiteľov pomôcť deťom pri ich problémoch.
Piate miesto patrí dôvere. Tá sa akosi vytráca z celej spoločnosti. U nás však je stále pretrvávajúca a, hlavne, živá. Ak dieťa dôveruje učiteľovi, skoro ako rodičovi, ba v niektorých prípadoch ešte viac, učiteľ vyhral, pretože pedagogiku nielen ovláda slovom, ale hlavne skutkom.

czs-novadedina1