Banská Štiavnica – Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského

logo-stiavnica-fKontakt:

Gwerkovej – Gőllnerovej 9
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045-6921050
E-mail: kancelaria@katgymbs.sk

www.katgymbs.sk

 

kss-banskastiavnica3Katolícka spojená škola sv. F. Assiského má tri organizačné zložky:
1. Materská škola sv. Františka Assiského
2. Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského
3. Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského
Súčasťami školy sú: Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti a Výdajná školská jedáleň.

CZŠ bola zriadená v roku 1992 Arcibiskupským úradom v Trnave a Katolícke gymnázium bolo zriadené v roku 2000 Bratislavsko-trnavským arcibiskupským úradom. V roku 2005 došlo k administratívnemu spojeniu CZŠ a KG do jedného celku a vznikla Spojená katolícka škola.
Zmenou diecéznych hraníc prešla SKŠ v roku 2009 z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy pod Banskobystrické  biskupstvo. V roku 2010 sa SKŠ presťahovala do zrekonštruovanej budovy na ulici Gwerkovej-Gőllnerovej 9. V tom istom roku bola zriadená aj Materská škola a Školské stredisko záujmovej činnosti.

Auto-charakteristika:

Motto školy:
„Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť  a daj mi odvahu zmeniť  to,
čo zmeniť  môžem a mám a ešte mi daj múdrosť  spoznať  ten rozdiel.“ (sv. František Assiský)

Inšpirovaná výrokom J. A. Komenského: „Kto napreduje vo vzdelaní a upadá v mravoch, viac upadá ako napreduje“.
– Pozdvihovanie morálnych kresťanských hodnôt => kňaz vyčlenený pre školu
– Byť neobmedzený => v každej triede interaktívny výukový IT systém podporovaný spoločnosťou APPLE
– Výnimočný zdroj informácii => kvalitný pedagóg + iPad, ide o vysoko efektívny, názorný, zábavný a najmä kvalitný výchovno-vzdelávací systém
– Učebnice v elektronickej podobe => na Katolíckom gymnáziu iPad pre každého
– Neformálna sféra => veľa zaujímavých voľnočasových aktivít

 kss-banskastiavnica1