Púť detí predškolského veku

Pozývame rodičov a deti predškolského veku na púť, ktorá sa bude konať na Starých Horách dňa 14. júna 2014.

Program púte
10.00 – Sv. omša – Bazilika navštívenia Panny Márie
11.00-11.45 – Presun na studničku
12.00-12.30 – Občerstvenie (jedlo a pitný režim si zabezpečia účastníci)
12.30-14.40 – Program pre deti:
(Modlitba sv. ruženca (desiatok), výroba  sv. ruženca (poďakovanie za dar života  všetkých detí sveta), spievanie piesní s doprovodom, súťaže pre deti a rodičov)
15.00 – Ukončenie Púte detí, voľný program rodín

 

1