ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom na diecéznej púti v Šaštíne

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Na tomto veľmi známom pútnickom mieste boli aj učitelia a zamestnanci našej cirkevnej školy.

Program púte začal modlitbou radostného ruženca o 9.45 hod. Hlavným bodom programu bola svätá omša so začiatkom o 10.30 hod., ktorú celebroval spolu s kňazmi diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. V homílii diecézny biskup najprv štatisticky priblížil počty dekanátov, farností a veriacich v diecéze. Ďalej sa zamyslel nad odovzdanosťou Panny Márie do Božej vôle. Pannu Máriu počas jej života tu na zemi charakterizovali štyri slová – „verila, dúfala, milovala a nepohoršovala sa nad ničím.“ Po modlitbe po prijímaní pútnici z diecézy   na čele s biskupom zverili Banskobystrickú diecézu pod ochranu Panny Márie. Potom udelil biskup všetkým pútnikom pápežské požehnanie spojené s úplnými odpustkami.

Všetci sme odchádzali posilnení vo viere a s dobrým pocitom, že sme všetkých drahých a naše problémy odovzdali do rúk našej najlepšej nebeskej mamy.

Šaštín