Oslavy patróna školy na KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

02.jpgUž 26 rokov si sviatok sv. Františka Assiského pripomíname vždy 4. októbra. Nebolo tomu inak ani tento rok. Slávnosť patróna školy začala slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval otec vikár Martin Ďuračka. Po sv. omši sa v hudobno-dramatickom pásme, ktoré pripravili p. učiteľky Helena Chovanová a Daniela Halajová prítomní dozvedeli, ako funguje život včielok a ako sa z ich živého organizmu poučil aj sv. František. Slávnostný deň pokračoval neskôr aktivitami v škole. Liečebný pedagóg Erik Forgáč spolu so svojou manželkou Alenkou pomocou bublinových dielní na školskom ihrisku búrali skryté bariéry komunikácie medzi žiakmi a do radostnej bezprostrednej atmosféry vtiahli aj učiteľov. Počasie tvorbe nádherných diel prialo. Výnimočný deň sv. Františka zavŕšil slávnostný obed. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tejto peknej oslave, patrí veľké poďakovanie. Čerpajme z radosti tohto dňa aj v ďalších dňoch!