Novinky zo škôl

Výsledky výberových konaní na pozíciu riaditeľa/riaditeľky katolíckych škôl

Výsledky sú postupne aktualizované na základe termínov jednotlivých výberových konaní.

Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici
Výberového konanie sa uskutočnilo 20.4.2021 v Žarnovici. Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľky školy Mgr. Janu Tabernausovú.

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
Výberového konanie sa uskutočnilo 29.4.2021 v Banskej Bystrici.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy Mgr. Michala Chrenku.

Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani
Výberového konanie sa uskutočnilo 11.5.2021 v Novej Bani.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy Mgr. Branislava Pirháča.

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici
Výberového konanie sa uskutočnilo 13.5.2021 v Banskej Štiavnici.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy Mgr. Karola Palášthyho.

Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM v Šahách
Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – Ipolyság

Výberového konanie sa uskutočnilo 18.5.2021 v Šahách.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy Mgr. Dezsa Pálffyho.

Cirkevná základná škola Pála Palášthyho s VJM v Plášťovciach
Egyházi Alapiskola – Palást

Výberového konanie sa uskutočnilo 20.5.2021 v Plášťovciach.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy Mgr. Eriku Hohler Cúth.

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach
Výberového konanie sa uskutočnilo 25.5.2021 v Leviciach.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy PaedDr. Mária Farkašová.

Katolícka gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
Výberového konanie sa uskutočnilo 27.5.2021 v Banskej Bystrici.  Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľa školy Mgr. Ľubomír Kopál.

 

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky katolíckych škôl

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky:

  • Základnej školy sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
  • Základnej školy Andreja Kmeťa, Sládkovičova 24, 966 81 Žarnovica
  • Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa, Nám. Štefana Moysesa 23, 974 01  Banská Bystrica
  • Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9,  974 01  Banská Bystrica
  • Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gőllnerovej 9, 969 01 Banská Štiavnica
  • Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05 Levice
  • Katolíckej spojenej škole F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, 936 01 Šahy
  • Cirkevnej základnej škole Pála Palásthyho s VJM – Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, 935 82 Plášťovce č. 5 – Palást 5

Viac >>

Prevencia proti koronavírusu – usmernenie DŠÚ v Banskej Bystrici

koronavirus-1V priloženom PDF dokumente sa nachádzajú opatrenia,
ktoré Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zariadení vydáva
v súvislosti so šírením koronavírusu.

Prevencia proti koronavírusu – usmernenie DŠÚ

 

Oslavy patróna školy na KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

02.jpgUž 26 rokov si sviatok sv. Františka Assiského pripomíname vždy 4. októbra. Nebolo tomu inak ani tento rok. Slávnosť patróna školy začala slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval otec vikár Martin Ďuračka. Po sv. omši sa v hudobno-dramatickom pásme, ktoré pripravili p. učiteľky Helena Chovanová a Daniela Halajová prítomní dozvedeli, ako funguje život včielok a ako sa z ich živého organizmu poučil aj sv. František. Viac >>

Zriadenie Strednej odbornej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

001

KSŠ v Banskej Štiavnici

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ Katolíckej spojenej sv. Františka Assiského (Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica) na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2018/163 09:3-10H0 zo dňa 20. decembra 2018 zriaďuje Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského (Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica) ako ďalšiu novú organizačnú zložku vyššie uvedenej školy takto: Viac >>

Deň frankofónie v Žiari nad Hronom

Je_parle_francais

Základná škola s Materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad Hronom
v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny
pozýva žiakov druhého stupňa ZŠ na

DEŇ FRANKOFÓNIE 2019

ktorý bude 14. marca 2019 o 8:30 v priestoroch školy.
Viac o ponuke sa dozviete na priloženom plagáte. Viac >>

Deň otvorených dverí v Žiari nad Hronom

ZŠ_s_MŠ_Š_Moysesa_Žiar.jpgZákladná škola s Materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad Hronom
pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov
na deň otvorených dverí,
ktorý bude v utorok 12. februára 2019 od 9,00 do 17,00.

Viac o ponuke dňa sa  nachádza na priloženom plagáte.

Viac >>

Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani oslávila 25. výročie

czs-novabana-logomNaša škola v tomto školskom roku oslavuje 25. narodeniny. Za deň osláv sme zvolili 16. november 2017. Tento dátum nebol náhodný, pretože v nasledujúci deň je v cirkevnom kalendári sviatok patrónky školy – sv. Alžbety, ktorá svojou pokorou a ochotou pomáhať fascinuje už stáročia množstvo ľudí. Hlavným cieľom a poslaním školy je v prvom rade výchova detí v kresťanskom duchu v jednote a spolupráci s rodičmi. Vo vzdelávaní naši žiaci nezaostávajú za ostatnými školami. Viac >>

Metodický deň predprimárneho vzdelávania na KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach (13.6.2017)

Plagat.jpgDňa 13.6.2017 sa v našej škole konal Metodický deň cirkevných materských škôl.
Deň sme začali sv. omšou v kaplnke školy, ktorú celebroval dekan Mgr. Kamil Lieskovský z farnosti Martin mesto, ThLic. Ján Kraus, duchovný správca školy sv. Vincenta de Paul- Levice a príhovorom Ing. Mgr. Janky Brázdilovej – riaditeľky Diecézneho školského úradu v BB. Viac >>

Púť detí na Starých Horách (27.5.2017)

 

Put_deti2017Dňa 27.5.2017 už po 4 krát Základná škola s Materskou školou  sv. Vincenta de Paul v Leviciach organizovala, pod záštitou Diecézneho školského úradu v Banskej Bystrici, Púť detí na Staré Hory. Témou púte bolo “Fatimské posolstvo”. Začali sme spoločnou svätou omšou v Bazilike navštívenia Panny Márie, ktorú celebroval o. Martin Ďuračka, Viac >>

Spievajme Pánovi na ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani (23.5.2017)

DSCN9741.JPGNaša škola je dlhoročným organizátorom diecéznej súťaže v speve kresťanských a ľudových piesní pod názvom Spievajme Pánovi. Tento rok zavítalo do našej školy okolo 50 spevákov z ôsmich katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy – z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Žarnovice, Banskej Štiavnice, Levíc a Novej Dediny. Súťažilo sa v troch sólových kategóriách podľa veku a v jednej kategórii speváckych skupín, kde bol podmienkou viachlasný spev. Viac >>

Výberové konanie na riaditeľa cirkevnej základnej školy v Novej Dedine

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky
Cirkevnej základnej školy sv. Pavla, 935 25 Nová Dedina č. 97

O kvalifikačných a iných požiadavkách k žiadosti o účasť vo výberovom konaní sa dočítate v priloženom dokumente alebo sa informujte na uvedenej škole poprípade na Diecéznom školskom úrade v Banskej Bystrici (kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Brázdilová, telefón: 048/4720808)

Prihlášky do výberového konania je potrebné doručiť do 18. mája 2017
na Diecézny školský úrad, P. O. BOX 107, 975 90 Banská Bystrica.

Vyhlásenie VK pre CZŠ Nová Dedina

Objav tvár Otcovho milosrdenstva (15.11.2016)

tvar_otcovho_milosrdenstva2Dňa 15.11.2016 sa uskutočnila v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici prezentácia aktivít v rámci projektu Objav tvár Otcovho milosrdenstva. Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia žiakov z ôsmich škôl spolu so svojím pedagogickým sprievodom.

Program začal spoločným slávením svätej omše v kaplnke Diecézneho centra Jána Pavla II. Po nej mali možnosť žiaci každej školy predstaviť svoje aktivity na školách počas Mimoriadneho jubilejného roku Milosrdenstva. Viac >>

Majstrovstvá sveta stredných škôl v basketbale 3×3

basketball-3x3-tallinVynikajúci úspech študentiek Gymnázia sv. Vincenta de Paul Levice

V dňoch 16.6. – 21. 6. 2016 sa v Estónskom Tallinne uskutočnili Majstrovstvá sveta stredných škôl v basketbale 3×3. Našu krajinu reprezentovali študentky Gymnázia sv. Vincenta de Paul Levice a to veľmi úspešne.
Spomedzi 22 štátov z rôznych kútov sveta našli premožiteľa len v jednom zápase v skupine. Našťastie táto jedna prehra nijako neskomplikovala cestu za prvenstvom. Viac >>