Karneval ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici – 26. 2. 2014

Tradičný fašiangový karneval sa v našej škole uskutočnil 26. februára. Vlastne to ani nebolo v našej škole, ale v telocvični Športového klubu v Žarnovici. Za ochotu a prepožičanie priestorov ďakujeme p. Ľ. Dobrotkovi. Po štvrtej vyučovacej hodine sa akoby šibnutím čarovného prútika žiaci zmenili na princezné, ježibaby, vojakov, ale aj korytnačku, tigra, lekára i opravára. Fantázii sa medze nekládli. Najnápaditejšie masky boli ocenené peknými cenami a zábava pokračovala tancom a súťažami, ktoré si pripravili staršie žiačky. Popri dobrej zábave sme aj vyhladli. Rodičovské spoločenstvo sa nám postaralo o občerstvenie. Za sponzorstvo sa chceme poďakovať aj žarnovickej pekárni. Z karnevalu si tie najlepšie zážitky odniesli všetci. Svedčili  o tom úsmevy na tvárach detí a dlhé spomínanie na druhý deň.