Úspechy žiakov ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici v Geografickej olympiáde

Žiaci 6.ročníka  Benjamín Čík, Viliam Gubán, Vojtech Kováč sa zapojili do riešenia Geografickej olympiády. Keďže sa v obvodnom kole umiestnili  B. Čík na 1., V. Kováč na 2. mieste,  postúpili do krajského kola. V. Gubán ako úspešný riešiteľ skončil na 6. mieste. Krajské kolo sa uskutočnilo 4. apríla v Banskej Bystrici. V. Kováč získal 1. miesto. Škoda, že žiaci z tejto kategórie už nepostupujú do vyššieho kola. B. Čík skončil ako úspešný riešiteľ na 11. mieste z 38 žiakov. Žiakom srdečne blahoželáme.