Prevencia proti sociálno-patologickým javom – ZŠ A. Kmeťa Žarnovica

Zaujímavú hodinu občianskej náuky mali žiaci 8. a 9. ročníka, keď našu školu navštívila dňa 25. 4. 2014 príslušníčka Policajného zboru v Žiari nad Hronom kpt.  Šmondrková a pani  Malatincová zo Zdravotnej starostlivosti v Žiari nad Hronom. Kpt.  Šmondrková rozprávala o nebezpečenstve drog rozšírených medzi mládežou, o druhoch a spôsoboch krádeží a iných priestupkoch, ktorých sa mladí ľudia najčastejšie dopúšťajú. Informovala žiakov o tom, aké trestné stíhanie ich môže postihnúť v prípade,  keď sa dopustia nejakého  priestupku. Pani Malatincová poukazovala na to, aké zdravotné následky vznikajú pri používaní nežiaducich látok.

Snáď tieto slová padnú na úrodnú pôdu.