Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

Ziar-DOD2014-1V piatok 16. mája  2014 otvorila ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom svoje brány pre žiakov 4. ročníkov z okolitých obcí. Pozvanie prijali žiaci zo ZŠ Lovča, aby zažili atmosféru školy a zapojili sa do zaujímavých aktivít.  Po úvodnej prehliadke priestorov školy si pozreli vyučovacie hodiny v klasických i odborných učebniach. V jazykovej učebni na nich čakala zábavná angličtina, ktorou ich sprevádzala sovička Molly. Naučili sa niečo  nové, zasúťažili si a preukázali svoju šikovnosť. V školskej jedálni sa zdravo občerstvili, aby mali dostatok energie na športové aktivity – bedminton,  florbal, basketbal, trampolínu a modrený tanec.  V PC učebni pracovali s programom LO GO MOTION, v ktorom si urobili animáciu svojho mena. Potom pracovali v programe KARTIČKY na interaktívnej tabuli a na počítačoch. Nakoniec si vyskúšali svoje vedomosti aplikáciou na tabletoch. Rozlúčili sa plní zážitkov a v dobrej nálade. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú pripojiť sa ku žiakom našej školy. Ďakujeme rodičom, ktorí si uvedomujú, že okrem odborných vedomostí potrebujú ich deti pre život aj duchovnú formáciu.

SAMSUNG CAMERA PICTURES