Video zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

Základná škola s Materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad Hronom prišla v tomto školskom roku s myšlienkou prinášať videa o živote, činnosti a aktivitách školy. Tu si môžete pozrieť prvé dielko:

1. video ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom – začiatok šk. roka 2013-14