Keď je umenie modlitbou…

     Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966  za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Rok 2014 bol na Slovensku vyhlásený za ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE.

Túto milostivú skutočnosť sa rozhodli sprítomniť žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnoviciv nedeľu 28. septembra počas svätej omše v  Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorí si pod vedenímMgr. Štefánie Dvorskej (s. Michaela) nacvičili scénku, ktorá bola prierezom všetkými siedmimi bolesťami Panny Márie. Začalo to Simeonovým proroctvom, pokračovalo útekom do Egypta pred zlým Herodesom, stratou dvanásťročného Ježiša v Jeruzalemskom chráme, bolestnou krížovou cestou, ukrižovaním Ježiša, zložením Ježiša z kríža a poslednou bolesťou – uložením Ježiša do hrobu.

Všetky tieto Máriine bolesti žiaci v scénke autenticky stvárnili, mali na sebe dobové oblečenie a ich stvárnenie bolo doplnené komentárom s úryvkami zo Svätého písma, meditáciou a modlitbou k Panne Márii. Scénku i  sv. omšu svojím spevom doprevádzal školský spevácky zbor pod vedením Mgr. Jany Regulyovej.

Všetkým, ktorí sa podieľali na stvárnení siedmich Máriiných bolestí, patrí veľké poďakovanie za to, že všetkým prítomným pripomenuli, aké je dôležité prihovárať sa v modlitbe k Nebeskej Matke, ktorá je našou orodovníčkou v nebi.