Poďakovanie za úrodu

 •  Najfarebnejšia z ročných období býva jeseň. Tá tohtoročná  bola síce upršaná, ale teplá. Teplé slnečné lúče dlho zohrievali zem a dali tak možnosť dozrieť všetkým plodom, ktoré nám dobrotivý Pán Boh požehnal. To využili naši žiaci zo ZŠ. Andreja Kmeťa v Žarnovici, ktorí pripravili malú výstavku z plodov záhrad a polí. Ale samozrejme k výstavke patrí aj trochu ľudového umenia, ktoré nechýbalo ani tento rok.

  Výstavka bola poďakovaním nášmu Pánovi za všetko, čo nám z lásky dal.

  Aké mnohoraké sú tvoje diela Pane.
  Všetko si múdro urobil.
  Zem je plná tvojho stvorenstva.

  Mgr. M. Gregorová