Poďakovanie za úrodu cez obrazy

Exkurzia žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici do Novej Bane

Pomaly a nenápadne k nám zavítala jeseň. V košíku si priniesla červené, zlaté a hnedé farby.
Je čas úrody. Roľník zberá plody svojej práce, ukladá všetko do komôr, stodôl, aby rodiny mali hojný stôl cez zimu.

Koniec septembra sa nesie v znamení peknej tradície v neďalekej Novej Bani. Každoročne – tento rok bol už 60., miestni veriaci vyzdobia kostol obrazmi z rôznych plodov zo svojej úrody. Takýmto spôsobom sa chcú Nebeskému Otcovi poďakovať za úrodu, ktorú im každoročne požehnáva.
Každý rok túto nádheru chodia pozerať a ďakovať za ňu i naši žiaci. Tohto roku 7. októbra to boli štvrtáci a 9. októbra piataci. Žiaci videli veľa nádherných výtvorov, ktoré boli tematicky zamerané na ROK  SEDEMBOLESTNEJ  PANNY  MÁRIE. Všetkých nadchol pokoj a krása, ktoré dýchali z obrazov. Tichou modlitbou ďakovali za dary, ktoré  nám náš dobrotivý Pán Boh dal.

Mgr. M. Gregorová