Milosrdný samaritán

  • Milosrdný Samaritán dnes

    V nedeľu 26. októbra pokračovala séria evanjelizačných divadelných scénok v žarnovickom Kostole sv. Petra a Pavla počas svätej omše o 10.30 hod. Deti zo Základnej školy Andreja Kmeťa nadviazali na evanjeliové čítanie o najväčšom prikázaní krátkou scénkou o modernom milosrdnom Samaritánovi. V nej poukázali na dôležitosť pomoci ľuďom aj v súčasnej dobe, keď je človek zameraný na uspokojenie svojich materiálnych potrieb a ostáva nevšímavým voči druhým. Taktiež poukázali na problém posudzovania ľudí podľa vonkajšieho výzoru, kým vnútorný „výzor“ je len niečím druhoradým.

    Mgr. Martin Búri