Zápisy do 1. roč. základných škôl a do materských škôl

Informácia o zápisoch do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 ZŠ Banskobystrickej diecézy:
Základná škola sv. Alžbety
Školská 15, Nová Baňa
15. – 16. januára 2015 v čase od 13,00 do 17,00

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Andreja Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom
2. februára 2015

Základná škola Andreja Kmeťa
Andreja Sládkoviča, Žarnovica
15. januára 2015 v čase od 14,00 do 17,00

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Námestie Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
4. februára 2015 a
11. februára 2015 – termín v prípade nenaplnenosti triedy po uvedenom termíne zápisu

Cirkevná základná škola sv. Alžbety s VJM – Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola
Olováry 132 – Óvár 132
13. februára 2015 v čase od 8.00 do 15.00

Základná škola sv. Dominika Savia
Hodžova 9, Zvolen
6. februára 2015 v čase od 14,00 do 18,00 a
7. februára 2015 v čase od 09,00 do 12,00

Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s VJM – Palásthy Pál Egyházi Alapiskola
Plášťovce č. 5 – Palást 5
23. januára 2015 od 8,00 do 17,00

Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola
SNP 4, Šahy – Ipolyság
org. zložka Cirkevná základná škola F. Fegyvernekiho s VJM
6. februára 2015 v čase od 12,00 – 17,00
7. februára 2015 v čase od 08,00 – 12,00

Cirkevná základná škola sv. Pavla
Nová Dedina 97
4. februára 2015 v čase od 15,00 do 18,00

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, Levice
org. zložka Základná škola
13. februára 2015 od 14,00 do 18,00 a
14. februára 2015 od 08,00 do 12,00 v priestoroch 1. B. triedy

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
Gwerkovej-Gőllnerovej 9, Banská Štiavnica
org. zložka Cirkevná základná škola
11. februára 2015 v čase od 13,00 do 17,00

Cirkevná základná škola sv. Rity s VJM – Szent Rita Egyházi Alapiskola
Ipeľské Predmostie 74 – Ipolyhídvég 74
09. februára 2015 od 13,00 a
10. februára 2015 od 13,00

Informácia o zápisoch v školskom roku 2015/2016 do materských škôl Banskobystrickej diecézy:

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Andreja Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom
24. februára 2015

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Námestie Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
zápis uskutoční v priestoroch Materskej školy
Ul.T. Andrašovana 44
Banská Bystrica
dňa 4. marca 2015

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
Gwerkovej-Gőllnerovej 9
Banská Štiavnica
org. zložka Cirkevná základná škola
15. februára – 15. marca 2015 v pracovných dňoch