Vedomostná súťaž pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II. – 5. 6. 2014

JanPavol-II-stvorecDiecézny školský úrad Banská Bystrica si vypracoval pre tento školský rok projekt z príležitosti svätorečenia Jána Pavla II., ktorého cieľom bolo priblížiť žiakom katolíckych škôl banskobystrickej diecézy život, dielo a odkaz už nového svätého v nebi Jána Pavla II.

Projekt sa realizoval v dvoch rovinách:
–  na úrovni školy si zvolili slobodne formu výberu – test resp.  kvíz do diecézneho trojčlenného družstva zástupcov, ktoré pozostávalo zo žiakov 6., 7. a 8. ročníka,

na úrovni diecéznej v zmysle projektu sa realizovala pod záštitou biskupského vikára pre školstvo ThLic Martina Ďuračku diecézna vedomostná súťaž „O živote, diele a odkaze Jána Pavla II.“

Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťažiaci písali test, v druhej časti prezentovali pripravenú dramatizáciu epizódy zo života Jána Pavla II.
Súťaž prebiehala v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II., ktorej sa zúčastnilo 9 družstiev z nasledovných katolíckych škôl banskobystrickej diecézy:
1)     Základná škola s materskou školou Š. Moysesa Banská Bystrica,
2)     Základná škola s materskou školou Š. Moysesa Žiar nad Hronom,
3)     Základná škola sv. Dominika Savia Zvolen,
4)     Základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica,
5)     Základná škola sv. Alžbety Nová Baňa,
6)     Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina,
7)     Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica,
8)     Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice,
9)     Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského Banská Štiavnica.

Počas pripravenej prehliadky Kostola Nanebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici pre súťažiacich žiakov hodnotiaca komisia vyhodnotila obidve časti súťaže v súlade s pripraveným bodovým hodnotením.
Uvádzame umiestnenie na prvých troch miestach:
1)    Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica,
2)    Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice,
3)    Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského Banská Štiavnica.