Zápis do 1. ročníka v ZŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

ZS-SM-Ziar

Dňa 3. februára 2014 sa na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom uskutočnil zápis do prvého ročníka ZŠ. Pani učiteľky vytvorili nádhernú atmosféru prijatia. Veď nahliadnite :)

Video zo zápisu si môžete pozrieť tu.