Prázdninové vyučovanie angličtiny štvrtákov na ZŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom – 22. 4. 2014

CZS-Ziar2Nie, nepomýlili sa, hoci bol ešte prázdninový deň, štvrtáci sa učili. V utorok 22. 4. sa totiž na našej ZŠ s MŠ Štefana Moysesa konal metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka ZŠ, ktorý viedla PaedDr. Eva Balážová z Oxford University Press. Najprv bola otvorená hodina s našimi štvrtákmi, ktorých sledovalo 26 učiteľov z rôznych blízkych a vzdialených škôl. Deti sa na hodinu veľmi tešili, čo dokazoval aj ich vysoký počet. Optimizmus a nadšenie žiakov sa nevytratilo ani počas vyučovania, ktoré strávili spolu so zaujímavým hosťom Nortonom – plyšovou hračkou „hovoriacou“ len v anglickom jazyku. Radi s ním komunikovali, odpovedali na jeho otázky a každý žiak sa potešil, keď mu občas nazrel do zošita. Hodina bola veľmi rôznorodá, čo dokazovalo množstvo aktivít, zameraných na cvičenia s interaktívnou tabuľou, skupinová práca ako aj  kreativita našich žiakov.
Po otvorenej hodine a krátkej pauze na občerstvenie nasledovala odborná prednáška v jazykovej učebni pre zúčastnených učiteľov. Prednášajúca vysvetlila, čo by mala obsahovať každá hodina zameraná na medzipredmetové vzťahy v anglickom jazyku. Objasnila pedagógom, na čo je potrebné sa zameriavať a ako motivovať žiakov k práci bez toho, aby to považovali za učenie…
Ďakujeme našim štvrtákom, lektorke i zúčastneným učiteľom za príjemné dopoludnie.