Slávnostné požehnanie kaplnky na KGŠM – 30. 4. 2014

zasvatenie 035Posledný aprílový deň bol pre spoločenstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa zvlášť slávnostným. 30. apríla 2014 bola totiž školská kaplnka nanovo požehnaná a ozdobená titulom najnovšieho svätca –  pápeža sv. Jána Pavla II. Patrocínium totiž škole i kaplnke od svojho vzniku v roku 1992 chýbalo. Slávnostnej sv. omši predsedal generálny vikár našej diecézy Mons. Branislav Koppal, prítomný bol aj biskupský vikár pre školstvo ThLic. Martin Ďuračka, či banskobytrický dekan Mons. J aroslav Pecha. Celá slávnosť sa niesla v radostnom duchu, čomu výrazne prispel aj školský zbor Javorčatá. V závere slávnosti boli žiakom, učiteľom a hosťom rozdané malé pozornosti: litánie k sv. Jánovi Pavlovi II. a medailónik s jeho podobizňou. Nech teda naše gymnázium pod nebeským patronátom sv. Jána Pavla II. kvitne do krásy múdrosti i ducha.