Žarnovica – Základná škola Andreja Kmeťa

logoZSAKKontakt:

Ulica Andreja Sládkoviča 823/24
966 81 Žarnovica
Tel.: 045-6812956
E-mail: nasaskola@zaakzc.edu.sk

www.zaakzc.edupage.org

Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici bola zriadená Banskobystrickým diecéznym biskupom v roku 1992, za pôsobenia duchovného správcu farnosti Jána Flajžíka. Zriaďovaciu listinu vydal Rímskokatolícky biskupský úrad v Banskej Bystrici 12. júna l992. V deň slávnostného otvorenia školy otec biskup Mons. Rudolf Baláž posvätil spolu s triedami aj kaplnku Božieho milosrdenstva.
Súčasťou školy je aj Školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti.

Auto-charakteristika

Motto školy: “Neučiť všetkých všetko, ale učiť pre život “

Ponúkame:zs-zarnovica5
Kvalitné moderné vzdelávanie a kresťanskú výchovu
Príjemné neohrozené školské prostredie
Spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí si navzájom pomáhajú100%  kvalifikovanosť učiteľov,  vysokú odbornosť a kvalitné výchovné poradenstvo
Vyučovanie v moderne zariadených triedach s interaktívnymi tabuľami a pripojením na internet
Rozmanitú krúžková činnosť
Prípravu žiakov na súťaže

Poriadame:
Rôzne besedy, prednášky, exkurzie, školské výlety, školu v  prírode,  plavecký aj lyžiarsky výcvik…

Nacvičujeme:
Programy k mesiacu úcty k  starším, sv. Mikulášá, jasličkovú slávnosť, koledovanie, krížovú cestu, deň matiek, deň otvorených dverí a podobne…

zs-zarnovica1