Personálne obsadenie DŠÚ

 

ThLic. Martin Ďuračka,
biskupský vikár pre školstvo

 

Ing. Mgr. Jana Brázdilová
riaditeľka

 

Iveta Homolová
ekonómka