Please enable theme settings from the theme options

Ponuka zamestnania na ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani

ZŠ. sv. Alžbety v Novej Bani  (Školská 15, 968 01 Nová Baňa)
ponúka zamestnanie na pozíciu

školského psychológa

Viac >>

Usmernenie k poskytnutiu finančných prostriedkov pre CVČ

V priloženom dokumente je k dispozícii usmernenie č. 1/2022 pre postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času.

Usmernenie k poskytnutiu finančných prostriedkov pre CVČ

Rozhodnutie o rozpise finančných prostriedkov

V priloženom dokumente zverejňujeme rozhodnutie o rozpise finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica, pre katolícke základné a stredné školy v Banskobystrickej diecéze.

Rozhodnutie o rozpise finančných prostriedkov

Informácie k prijímaniu detí do materskej školy v šk. r. 2022/2023

V priložených dokumentoch nájdete podmienky a usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica.

Podmienky prijímania detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica – 2022/23

Usmernenie k prijímaniu do MŠ v šk. roku 2022/23

Výsledky výberových konaní na pozíciu riaditeľa/riaditeľky katolíckych škôl v r. 2021

Výsledky sú postupne aktualizované na základe termínov jednotlivých výberových konaní.

Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici
Výberového konanie sa uskutočnilo 20.4.2021 v Žarnovici. Na základe odporúčania výberovej komisie vymenoval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec od 1.7.2021 na miesto riaditeľky školy Mgr. Janu Tabernausovú. Viac >>

Prevencia proti koronavírusu – usmernenie DŠÚ v Banskej Bystrici

koronavirus-1V priloženom PDF dokumente sa nachádzajú opatrenia,
ktoré Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zariadení vydáva
v súvislosti so šírením koronavírusu.

Prevencia proti koronavírusu – usmernenie DŠÚ

 

Oslavy patróna školy na KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

02.jpgUž 26 rokov si sviatok sv. Františka Assiského pripomíname vždy 4. októbra. Nebolo tomu inak ani tento rok. Slávnosť patróna školy začala slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval otec vikár Martin Ďuračka. Po sv. omši sa v hudobno-dramatickom pásme, ktoré pripravili p. učiteľky Helena Chovanová a Daniela Halajová prítomní dozvedeli, ako funguje život včielok a ako sa z ich živého organizmu poučil aj sv. František. Viac >>

Zriadenie Strednej odbornej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

001

KSŠ v Banskej Štiavnici

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ Katolíckej spojenej sv. Františka Assiského (Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica) na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2018/163 09:3-10H0 zo dňa 20. decembra 2018 zriaďuje Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského (Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica) ako ďalšiu novú organizačnú zložku vyššie uvedenej školy takto: Viac >>

Deň frankofónie v Žiari nad Hronom

Je_parle_francais

Základná škola s Materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad Hronom
v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny
pozýva žiakov druhého stupňa ZŠ na

DEŇ FRANKOFÓNIE 2019

ktorý bude 14. marca 2019 o 8:30 v priestoroch školy.
Viac o ponuke sa dozviete na priloženom plagáte. Viac >>

Deň otvorených dverí v Žiari nad Hronom

ZŠ_s_MŠ_Š_Moysesa_Žiar.jpgZákladná škola s Materskou školou Š. Moysesa v Žiari nad Hronom
pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov
na deň otvorených dverí,
ktorý bude v utorok 12. februára 2019 od 9,00 do 17,00.

Viac o ponuke dňa sa  nachádza na priloženom plagáte.

Viac >>

Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani oslávila 25. výročie

czs-novabana-logomNaša škola v tomto školskom roku oslavuje 25. narodeniny. Za deň osláv sme zvolili 16. november 2017. Tento dátum nebol náhodný, pretože v nasledujúci deň je v cirkevnom kalendári sviatok patrónky školy – sv. Alžbety, ktorá svojou pokorou a ochotou pomáhať fascinuje už stáročia množstvo ľudí. Hlavným cieľom a poslaním školy je v prvom rade výchova detí v kresťanskom duchu v jednote a spolupráci s rodičmi. Vo vzdelávaní naši žiaci nezaostávajú za ostatnými školami. Viac >>

Metodický deň predprimárneho vzdelávania na KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach (13.6.2017)

Plagat.jpgDňa 13.6.2017 sa v našej škole konal Metodický deň cirkevných materských škôl.
Deň sme začali sv. omšou v kaplnke školy, ktorú celebroval dekan Mgr. Kamil Lieskovský z farnosti Martin mesto, ThLic. Ján Kraus, duchovný správca školy sv. Vincenta de Paul- Levice a príhovorom Ing. Mgr. Janky Brázdilovej – riaditeľky Diecézneho školského úradu v BB. Viac >>

Púť detí na Starých Horách (27.5.2017)

 

Put_deti2017Dňa 27.5.2017 už po 4 krát Základná škola s Materskou školou  sv. Vincenta de Paul v Leviciach organizovala, pod záštitou Diecézneho školského úradu v Banskej Bystrici, Púť detí na Staré Hory. Témou púte bolo “Fatimské posolstvo”. Začali sme spoločnou svätou omšou v Bazilike navštívenia Panny Márie, ktorú celebroval o. Martin Ďuračka, Viac >>

Spievajme Pánovi na ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani (23.5.2017)

DSCN9741.JPGNaša škola je dlhoročným organizátorom diecéznej súťaže v speve kresťanských a ľudových piesní pod názvom Spievajme Pánovi. Tento rok zavítalo do našej školy okolo 50 spevákov z ôsmich katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy – z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Žarnovice, Banskej Štiavnice, Levíc a Novej Dediny. Súťažilo sa v troch sólových kategóriách podľa veku a v jednej kategórii speváckych skupín, kde bol podmienkou viachlasný spev. Viac >>