Rozhodnutie o rozpise finančných prostriedkov

V priloženom dokumente zverejňujeme rozhodnutie o rozpise finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica, pre katolícke základné a stredné školy v Banskobystrickej diecéze.

Rozhodnutie o rozpise finančných prostriedkov