Informácie k prijímaniu detí do materskej školy v šk. r. 2022/2023

V priložených dokumentoch nájdete podmienky a usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica.

Podmienky prijímania detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica – 2022/23

Usmernenie k prijímaniu do MŠ v šk. roku 2022/23