Usmernenie k poskytnutiu finančných prostriedkov pre CVČ

V priloženom dokumente je k dispozícii usmernenie č. 1/2022 pre postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času.

Usmernenie k poskytnutiu finančných prostriedkov pre CVČ