Metodický deň predprimárneho vzdelávania na KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach (13.6.2017)

Plagat.jpgDňa 13.6.2017 sa v našej škole konal Metodický deň cirkevných materských škôl.
Deň sme začali sv. omšou v kaplnke školy, ktorú celebroval dekan Mgr. Kamil Lieskovský z farnosti Martin mesto, ThLic. Ján Kraus, duchovný správca školy sv. Vincenta de Paul- Levice a príhovorom Ing. Mgr. Janky Brázdilovej – riaditeľky Diecézneho školského úradu v BB. Program bol plnohodnotný a obohacujúci o nové informácie z logopédie, závery štátnej školskej inšpekcie, výučby katolíckeho náboženstva v MŠ, ako i praktických ukážok záujmových krúžkov v MŠ. Ukončením dňa bolo požehnanie od otca Kamila . Plní nových informácií ako i nových priateľstiev sme sa rozišli do našich materských škôl a dúfame, že sa opäť stretneme pri výmene skúseností. Ďakujeme všetkým zúčastneným ako i prednášajúcim z celého Slovenska / Nové Zámky, Tekovské Lužany, Komárno, Ondrejovce, Pezinok, Bratislava, Martin, Trenčín, Želiezovce…/ za účasť a podnetnú výmenu skúseností.