Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani oslávila 25. výročie

czs-novabana-logomNaša škola v tomto školskom roku oslavuje 25. narodeniny. Za deň osláv sme zvolili 16. november 2017. Tento dátum nebol náhodný, pretože v nasledujúci deň je v cirkevnom kalendári sviatok patrónky školy – sv. Alžbety, ktorá svojou pokorou a ochotou pomáhať fascinuje už stáročia množstvo ľudí. Hlavným cieľom a poslaním školy je v prvom rade výchova detí v kresťanskom duchu v jednote a spolupráci s rodičmi. Vo vzdelávaní naši žiaci nezaostávajú za ostatnými školami. V testovaniach v rámci Slovenska dlhodobo dosahujú výsledky, ktoré sú nad celoslovenským priemerom a v súťažiach sa presadzujú v silnej konkurencii v rámci celého Slovenska.

K výročiu školy sme vydali špeciálne plnofarebné narodeninové číslo školského časopisu Svetielko, do ktorého prispeli článkami zástupca zriaďovateľa školy pán dekan Mons. Peter Mišík, pán riaditeľ Mgr. Branislav Pirháč, bývalí i súčasní žiaci školy. Každý žiak i zamestnanec školy dostal na pamiatku darček s logom školy, obrázok sv. Alžbety s modlitbou za školu i časopis. Oslavy začali sv. omšou vo farskom kostole, ktorej hlavným celebrantom bol generálny vikár Banskobystrickej diecézy   Mons. Branislav Koppal. Každá trieda si pripravila obetný dar, ktorý počas obetovania prinášali k oltáru zástupcovia jednotlivých tried. Po sv. omši nasledovala akadémia v kine Vatra, v ktorej sa predstavili so svojim vystúpením štvrtáci s ich triednou pani učiteľkou Mgr. Andreou Raffajovou s originálnym a vtipným vystúpením. Zahrali viacero ľudových piesní na Bobo Tubách. Sú to rúrky rôznych dĺžok, ktoré po údere vydávajú tóny rôznej výšky. Po nich predviedol divadelný krúžok pod vedením sestry Samuely hru bývalej žiačky Petry Polnišerovej „ Chlapec z lavičky“. Na záver akadémie zaspieval spevácky zbor Alžbetka. V úlohe moderátorov sa predstavili Paulína Valachovičová a Šimon Šuhajda. Pozvanie na oslavy prijala pani riaditeľka diecézneho školského úradu Mgr. Ing. Janka Brázdilová, riaditelia viacerých novobanských škôl, žarnovický pán farár Peter Hudec, pán farár Mgr. Maroš Milo z Brehov, bývalí zamestnanci školy. Po akadémii nasledoval slávnostný obed v pastoračnom centre, kde sme si zaspomínali na mnohé zážitky zo školy i na tých, ktorí nás už na tomto svete opustili. Sú medzi nimi aj šiesti bývalí žiaci.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým súčasným i bývalým zamestnancom školy za ich prácu, rodičom, ktorí prejavili dôveru našej škole a zverili nám svoje deti do výchovy, súčasným i bývalým žiakom, ktorí svojím životom robia dobré meno sebe, svojej rodine i škole a tak svedčia o Bohu.

Ďalej ďakujeme diakonovi Michalovi Martinkovi, ktorý graficky upravil narodeninový časopis Svetielko, zvukárom Milošovi Galetovi a Richardovi Káčerovi, ktorí pripravili ozvučenie v kine Vatra, pracovníkom mestského kultúrneho strediska za prípravu sály, fotografovi Mgr. Matejovi Pirháčovi a bývalým žiačkam Petre Polnišerovej, Eliške Štrbovej, Deniske Káderovej za obsluhu pri slávnostnom obede a účinkovaní v programe.

Najväčšie poďakovanie však patrí nášmu nebeskému Otcovi za požehnaných 25 rokov.

PaedDr. Monika Solčanová