Prevencia proti koronavírusu – usmernenie DŠÚ v Banskej Bystrici

koronavirus-1V priloženom PDF dokumente sa nachádzajú opatrenia,
ktoré Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zariadení vydáva
v súvislosti so šírením koronavírusu.

Prevencia proti koronavírusu – usmernenie DŠÚ