Diecézna súťaž “Spievajme Pánovi” (19.5.2015)

SpievajmePanoviDňa 19. mája sa v priestoroch ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani stretli najlepší speváci cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 38 spevákov zo siedmich cirkevných škôl. Vzácnym hosťom podujatia bol biskupský vikár pre školstvo ThLic. Martin Ďuračka . Žiaci spievali dve piesne, jednu kresťanskú a jednu ľudovú. Porotu tvorili učitelia z každej školy, ktorí sprevádzali svojich žiakov, pričom nehodnotili vlastného žiaka. Tento spôsob hodnotenia sa nám veľmi osvedčil a odporúčame ho. Súťaž otvoril pán riaditeľ Mgr. Branislav Pirháč a prítomným sa prihovoril i pán vikár. Všetci speváci sa rozospievali na známych kresťanských piesňach za sprievodu hudobníkov a súťaž mohla začať. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Prvé 3 kategórie boli v sólovom speve a IV. kategória bola súťažou speváckych skupín, ktoré mohli mať 2- 4 členov, ale podmienkou bol minimálne dvojhlasný spev.
Súťaž sme zakončili odovzdaním diplomov a cien. Rozlúčili sme sa spevom známej piesne Richarda Čanakyho Vďaka Ježiš a dúfame, že sa opäť stretneme v našej škole o rok v ďalšom ročníku tejto milej súťaže s dlhoročnou tradíciou.
Chceme sa poďakovať Mestu Nová Baňa za finančnú podporu tohto podujatia, vďaka ktorej sme nakúpili pekné ceny a občerstvenie pre súťažiacich.
Poďakovanie patrí i pedagógom a žiakom, ktorí pomáhali pri príprave súťažnej miestnosti.