Prvé sv. prijímanie tretiakov zo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

1SvPrZiarNadHronomČas po Veľkej noci je časom, kedy sa v našich farnostiach vyzdobí kostol na bielo a deti majú svoj veľký deň, kedy prijmú do svojho srdca a života najdôležitejšieho Hosťa.
Stalo sa to tak aj u nás, v tretiu májovú nedeľu, 17. mája v kostole Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom, kedy 33 prvoprijímajúcich detičiek zo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa oblečených v bielych šatách a „krásne voňavých“ ako povedal otec Mirko v kázni, rozhodlo, že prijme do svojho srdiečka Ježiša. Celý rok sa usilovne učili a na hodinách náboženstva pripravovali na tento veľký deň. Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie bola i na pleciach rodičov a to nielen od septembra, ale mnohí už od narodenia viedli a vychovávali svoje deti v pravdách viery a zúčastňovali sa s nimi nedeľných bohoslužieb. Rodičia by vo veku, kedy dieťa túži prijať prvé sväté prijímanie, mali byť tými, ktorí ho sprevádzajú a rozprávajú mu svoje osobné svedectvo života s Bohom. V každom prípade by to mala byť príprava na výnimočný deň a v tomto duchu by malo byť všetko vedené, aby sa dieťa aj rodičia tešili, a nebrali ho len ako formalitu či možnosť získať darček od starej mamy.
V pondelok po 1. sv. prijímaní sa detičky zúčastnili sv. omše v kaplnke školy, ktorú slúžil pán dekan Ján Flajžík. Po sv. omši im pani riaditeľka Mária Ulrichová spolu s otcom Mirkom a pánom dekanom odovzdali pamätné listy s milým darčekom ako pamiatku na ich veľký deň. Ukončením tohto všetkého bolo agapé v podobe koláčikov, ktoré upiekla každá mamina prvoprijímajúceho dieťaťa.
Úplným záverom bol utorkový pútnický výlet do srdca Európy na Kremnické Bane. V gotickom kostole sv. Jána Krstiteľa sme obdivovali dominantu interiéru – oltár s barokovým obrazom sv. Jána Krstiteľa. Jeho prehliadkou nás sprevádzal kapucín z Noviciátneho domu sv. Jozefa, po ktorej nasledovala sv. omša s otcom Mirkom a pútnické miesto sme ukončili malou prechádzkou po jeho okolí.

Tr. učiteľky Mgr. Martina Kupcová a Mgr.  Eva Bistová