Zvolen – Základná škola sv. Dominika Savia

logoKontakt:

M. M. Hodžu 1732/9
960 01 Zvolen
Tel.: 045-5333870
E-mail: skola@zsdomzv.edu.sk

www.zsdomzv.edu.sk

 

zs_savia_4Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene vznikla 1.júla 1992. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev  Biskupstvo Banská Bystrica.
Súčasťou školy je aj Školské stredisko záujmovej činnosti – Dominik a Školský klub detí – Svetielko.

Škola je výnimočná svojou duchovnou činnosťou ako sú detské sväté omše, duchovné obnovy pre žiakov, vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovný program podľa liturgického kalendára…
Od 1. ročníka je zaradená výučba Anglického jazyka a od 5. ročníka sa vyučujú dva cudzie jazyky – Anglický a Francúzsky jazyk. Okrem počítačovej učebne sú v škole vytvorené odborné učebne, triedy s interaktívnymi tabuľami. V areáli školy sa nachádza telocvičňa a veľmi dobre vybavená posilňovňa.
Poloha školy je v strede mesta, teda v blízkosti Základnej umeleckej školy, autobusovej a železničnej stanice, čo je výhodou pre dochádzajúcich žiakov. V priestoroch školy je zubná ambulancia.

Auto-charakteristika:

Motto školy: “Výchova je vecou srdca.”

Sme škola rodinného typu, naším cieľom je naučiť žiakov spoznávať a rozlišovať pravé hodnoty od nepravých hodnôt a vychovávať samostatné a zodpovedné osobnosti v duchu Kristovho evanjelia.V samotnom smerovaní školy je i jasne kladený dôraz na vzdelávanie a dosahovanie kvalitných vedomostných výsledkov žiakov, podporu talentov a ich uplatnenia v rôznych vedomostých, umeleckých, športových súťažiach, olympiádach.

zs_savia_1