Ročenka Katolíckej spojenej školy, Banská Štiavnica

Prezrite si všetky naše udalosti, aktivity, či úspechy, ktoré sme zažili v školskom roku 2014/2015 v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici: Ročenka 2014/2015