Plášťovce – CZŠ Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským

zs-plastovce-logo

Palásthy Pál  Egyházi Alapiskola, Plášťovce – Palást

Kontakt:

935 82 Plášťovce 5
Tel.: 036-7494133
E-mail: skola@czsplastovce.edu.sk

www.ppea.edupage.org 

 

zs-plastovce3CZŠ Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským poskytuje vzdelávanie a výchovu v kresťanskom duchu deťom maďarskej národnosti na teritóriu obce Plášťovce . Obec Plášťovce sa nachádza v  levickom okrese, na slovensko-maďarskej hranici, približne 10 km od Šiah.
Škola bola zriadená arcibiskupským úradom v Trnave v roku 1992, od roku 2009 je našim zriaďovateľom Biskupstvo Banská Bystrica.
V školskom roku 2000/2001 škola sa presťahovala do kaštieľa Palásthyovcov. Vnútorná rekonštrukcia kaštieľa je výsledkom práce Nadácie Pála Palásthyho . V roku 2005 za pomoci obecného úradu nám opravili aj vonkajšiu fasádu kaštieľa.
V budove sa okrem tried nachádza aj kaplnka, knižnica, miestnosť počítačovej techniky, klubovňa, školský bufet a niekoľko kabinetov. Telocvičňu  máme spoločnú so ZŠ Plášťovce, stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni ZŠ Plášťovce.

Auto-charakteristika:

Motto školy: “Nad zlato drahší klenot je dieťa.”

Sme cirkevná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na národnostno zmiešanom území . V posledných rokoch sa v obci a v okolí narodilo veľmi málo detí , preto musíme „bojovať“ o každé dieťa.  Krásna budova a vhodné okolie školy môžu byť príťažlivým pre všetkých. Dnes patrí budova školy k jednej z najimpozantnejších v širokom okolí. Kladieme vysoký dôraz na estetické prostredie tried, spoločných priestorov a  školského dvora. Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech.

zs-plastovce1