Diecézna súťaž Spievajme Pánovi (18.5.2016)

10695723-children-sing18. mája 2016 sa rozozneli priestory ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani krásnym spevom najlepších spevákov základných cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 39 spevákov zo šiestich cirkevných škôl z  Novej Bane, Žarnovice, Zvolena, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice a Levíc. Porotu tvorili učitelia z každej školy, ktorí hudobne sprevádzali svojich žiakov, pričom nehodnotili vlastného žiaka. Všetci speváci sa rozospievali na známych kresťanských piesňach za sprievodu hudobníkov. Súťažiaci spievali dve piesne, jednu kresťanskú a jednu ľudovú. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Prvé 3 kategórie boli v sólovom speve a IV. kategória bola súťažou speváckych skupín, ktoré mohli mať 2- 4 členov, ale podmienkou bol minimálne dvojhlasný spev. Skupinky však zvládli aj náročné trojhlasné piesne a teší nás, že úroveň z roka na rok rastie.

Výsledky súťaže boli nasledovné:

I.kategória: ( 1. – 3. ročník)
1. Natália Jarábeková- ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen
2. Sára Laktišová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
3. Soňa Šoucová – ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica

II.kategória. (4. – 6. ročník)
1. Nina Buzalková – KSŠ sv. Františka Assiského B. Štiavnica
2. Miloš Harmady – KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice
3. Kristýna Tichánková – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

III.kategória. (7. – 9. ročník)
1. Viktória Jarábeková- ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen
2. Michaela Papajová – ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica
3. Katarína Freigertová – KSŠ sv. Františka Assiského B. Štiavnica

IV.kategória. (spevácke skupinky)
1. Viktória Jarábeková, Ema Paľúchová – ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen
2. Diana Očenášová, Terézia Juneková, Juraj Rafaj, Lujza Karkalíková – ZŠ Štefana Moysesa Banská Bystica
3. Veronika Adamcová, Sára Briešková, Paulína Abrahámová, Agáta RadičováZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

Po ukončení súťaže každej kategórie dostali žiaci, ktorí mali súťaž za sebou občerstvenie a porota sa dohodla na hodnotení. Obed bol pre súťažiacich zabezpečený v jedálni ZŠ Jána Zemana v Novej Bani.

Súťaž sme zakončili odovzdaním diplomov a cien. Súťažiaci si prevzali ocenenia od pána riaditeľa školy Mgr. Branislava Pirháča. Ceny si víťazi mohli ľubovoľne vybrať. Rozlúčili sme sa spevom známej piesne „Toto je deň“ v nádeji, že sa opäť stretneme v našej škole o rok v ďalšom ročníku tejto súťaže s dlhoročnou tradíciou. Ceny do súťaže a občerstvenie boli zakúpené z  finančného príspevku mesta Nová Baňa.

Referát spracovala: M. Solčanová

Logo