Olováry – CZŠ sv. Alžbety s vyučovacím jazykom maďarským

czs-olovary-logoSzent Erzsébet Egyházi Alapiskola

Kontakt:

Olováry č.132 – Óvár 132
991 22 Bušince
Tel.: 047-4879197
E-mail: : a.kanyova@gmail.com

 

Škola bola založená 1.septembra 1994 v budove bývalej obecnej školy, ktorá v roku 1979 zanikla. Jej zriaďovateľom bola Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza, od roku 2009 ju spravuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica. Pri jej vzniku sa aktívne zúčastňovala obec – starostka a samospráva obce spolu s obyvateľmi dediny. Po rekonštrukcii starej budovy vyučovanie sa začalo s trinástimi deťmi. Od svojej existencie funguje ako škola rodinného typu s jednou triedou, kde sú žiaci štyroch nižších ročníkov ZŠ vyučovaní spoločne. V tej istej budove pôsobí materská škola, ktorú zriaďuje obec. V jednom krídle je zariadený učiteľský byt s plnou výbavou. V celej budove je zavedené ústredné kúrenie, žiaci základnej školy sa stravujú v jedálni materskej školy. Škola sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnom živote obce – učiteľka a žiaci spolu pripravujú programy k rôznym príležitostiam.

czs-olovary1