Výberové konanie na riaditeľa cirkevnej základnej školy v Novej Dedine

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky
Cirkevnej základnej školy sv. Pavla, 935 25 Nová Dedina č. 97

O kvalifikačných a iných požiadavkách k žiadosti o účasť vo výberovom konaní sa dočítate v priloženom dokumente alebo sa informujte na uvedenej škole poprípade na Diecéznom školskom úrade v Banskej Bystrici (kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Brázdilová, telefón: 048/4720808)

Prihlášky do výberového konania je potrebné doručiť do 18. mája 2017
na Diecézny školský úrad, P. O. BOX 107, 975 90 Banská Bystrica.

Vyhlásenie VK pre CZŠ Nová Dedina