Šahy – Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským

Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola – Ipolyság

kss_sahy-logo

Kontakt:

SNP 4
936 01 Šahy
Tel.: +421-36-7411032; +421-36-7413561 (riaditeľ)
E-mail: kancelaria@gymsnpsahy.edu.sk

www.cogff.edupage.org

 

kss_sahy1