Ochrana života a zdravia na ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

IMAG0599

30. apríla sme v našej škole mali „športovo-náučný“ deň. Vybrali sme sa na turistiku do prírody a počas turistiky žiaci plnili úlohy z rôznych oblastí – pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka zručnosť, dopravná výchova, riešenie mimoriadnych situácií… Za svoje vedomosti, zručnosti a správanie sa v prírode dostávali body. Naši žiaci sa vôbec nedali zahanbiť. Svedčia o tom umiestnenia s malým bodovým rozdielom. Prvé miesto získali piataci a ôsmaci, druhé deviataci a tretie siedmaci. Všetkým blahoželáme k vedomostiam a zručnostiam a veríme, že ich správne použijú vo svojom živote. Veď o tom je toto cvičenie.