Tri hlavy a tri perá

1-miestoDňa 13. novembra 2013 naša škola, Základná Škola Andreja Kmeťa v Žarnovici, zorganizovala v Pastoračnom centre v Žarnovici Diecéznu matematickú súťaž – „ Tri hlavy a tri perá “. Súťaž má už v našej diecéze dlhoročnú tradíciu. Zúčastnilo sa jej 9 škôl Banskobystrickej diecézy: ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Banskej Bystrici,  Katolícke gymnázium Š. Moysesa v Banskej Bystrici,  ZŠ Sv. Dominika Savia  vo Zvolene, Spojená katolícka škola sv. F. Assiského v Banskej Štiavnici,  ZŠ s MŠ Š. Moysesa v  Žiari nad Hronom, ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani,  Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach a CZŠ sv. Pavla  v Novej Dedine.  Z každej školy súťažilo trojčlenné družstvo:  1 šiestak, 1 siedmak a 1 ôsmak.

Súťaž otvorila riaditeľka Diecézneho školského úradu v Banskej Bystrici Ing. Mgr. Janka Brázdilová, súťažné družstvá povzbudila aj riaditeľka ZŠ A. Kmeťa Ing. Mária Chovancová a úvodnú modlitbu a požehnanie predniesol otec vikár Mgr. Martin Ďuračka z Banskej Bystrice.

V prvom kole sa súťažiaci trochu potrápili so skladaním tangramov.  Táto stará hra bola pre niektorých naozaj tvrdým orieškom. V druhom kole žiaci riešili sudoku, ktoré sa podarilo doplniť všetkým, okrem jedného družstva. Potom nasledovala prestávka na občerstvenie. Tretie kolo bol test so zaujímavými, logickými a zábavnými úlohami, ktorý najviac zamiešal poradie.

Po skončení súťaže žiaci spolu so svojimi učiteľmi išli na obed do ŠJ pri ZŠ na ulici Fraňa Kráľa a po ňom nasledovalo vyhodnotenie. Keďže dve družstvá mali rovnaký počet bodov, nasledoval rozstrel o 1. miesto. Zástupcovia  prvých dvoch družstiev skladali z tangramu štvorec a vyhral ten, kto bol rýchlejší.

Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Sv. Dominika Savia, Zvolen, druhé miesto obsadili Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica a prví boli naši domáci žiaci -Vojtech Kováč, Lucián Šušoliak a Jozef Kováč, na ktorých sme hrdí a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.

Pekné a hodnotné vecné ceny a občerstvenie poskytli: mesto Žarnovica, Pekáreň Žarnovica, firma Daffer z Prievidze, Mgr. Erik Holý a pani Henrieta Pacalajová – Junior móda Žarnovica. Koláčiky pre deti napiekli: pani Helena Šulvová, Mgr. Mária Gregorová, Mgr. Mária Beňová a pani Margita Marušková. Ďakujeme aj p. Štefankovej zo ŠJ pri ZŠ na Ul. Fr. Kráľa za pomoc pri zabezpečení obedov pre súťažiacich a ich učiteľov.