Nedeľa Božieho milosrdenstva

1315554458Už niekoľko rokov je druhá veľkonočná nedeľa zasvätená Božiemu Milosrdenstvu. Aj v našej škole je Kaplnka Božieho Milosrdenstva, preto sa v našej škole slávila slávnostná svätá omša na Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Svätú omšu slúžil náš pán farár, dp. Peter Hudec. Svojím spevom, ako tradične, svätú omšu doprevádzal školský spevácky zbor Plamienok pod vedením Mgr. Jany Regulyovej a s hudobným doprovodom Mgr. Lenky Švaralovej.

Táto nedeľa bola naozaj požehnaním, pretože v tento svätý čas boli vyhlásení za svätých pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II., ktorý inicioval, aby sa druhá veľkonočná nedeľa slávila ako Nedeľa Božieho Milosrdenstva.

Na svätú omšu do našej školy prišlo mnoho veriacich všetkých vekových kategórií, aby si tak vyprosovali požehnanie pre svoje rodiny a pre našu školu. Dp. farár v kázni okrem iného spomenul aj to, že je milosťou a požehnaním pre naše mesto, že v ňom máme cirkevnú školu. Po svätej omši sa konalo v jednej z tried malé pohostenie – agapé, pri ktorom sa mohli veriaci stretnúť a porozprávať.