Žiar nad Hronom – ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

logo-ziarKontakt:

Ulica Andreja Kmeťa 1
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045-6732782; 0904880903
E-mail: skola@zssmzh.edu.sk

www.zssmzh.edu.sk

 

czs-ziar-kaplnkaZákladná škola Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom vznikla v roku 1993 rozhodnutím banskobystrického sídelného biskupa Mons. Rudolfa Baláža.

Súčasťou školy je Základná škola, Materská škola, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti a Školská výdajňa jedla. Ôsmeho decembra 2001 bola v škole posvätená Kaplnka Božieho milosrdenstva a od prvého septembra 2002 pôsobí v škole duchovný správca – kňaz, ktorý sa venuje žiakom a zamestnancom školy v oblasti duchovného života.

Auto-charakteristika

Motto školy: “Boh nás má rád”

Sme moderná škola 21. storočia s veľkým srdom naplneným láskou a vierou v Ježiša Krista, láskou k deťom a poznaniu. Naša katolícka škola je školou rodinného typu, presadzujúca individuálny prístup k žiakom, ktorých vnímame ako Boží originál. Aj preto je pre nás jednoduché s láskou integrovať do výučbového procesu aj deti so zdravotným postihnutím.  Hlavným zameraním školy je vychovávať a vzdelávať  v duchu kresťanských princípov a kresťanskej morálky. Vštepujeme deťom hodnoty ako sú  empatia, dôvera, láska, pokoj, otvorenosť, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti.

Vo vzdelávaní sa zameriavame na kvalitnú výučbu žiakov v cudzích jazykoch a informačných technológiách, na ktoré máme vytvorené výborné podmienky.

czs-ziar