Milosrdný Samaritán na ZŠ Andreja Kmeťa

V nedeľu 26. 10. 2014 o 10:30

počas sv. omše vystúpia žiaci našej cirkevnej školy, ZŠ Andreja Kmeťa, s biblickou scénkou
Milosrdný Samaritán,
ktorá  nadväzuje na evanjelium tejto nedele.